dan prevencije FMUAutonomni ženski centar je i ove godine učestvovao na preventivnim aktivnostima u vezi sa sprečavanjem seksualnog uznemiravanja i drugih oblika nasilja na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu.

Nakon što je Univerzitet umetnosti usvojio Pravilnik o zaštiti od zlostavljanja u obrazovnom i radnom procesu, studentkinje i studenti FMU, uz podršku prof. dr Blanke Bogunović i asistentkinje Dejane Mutavdžin, i ove godine su organizovali preventivno-edukativne aktivnosti, na kojima je učestvovala i Tanja Ignjatović iz AŽC, koja je bila članica fakultetske komisije za izradu Pravilnika. U živoj diskusiji o rešenjima koje nudi Pravilnik, a potom i u radionici sa hipotetičkim situacijama, događaj je završen projekcijom studentskog filma „Krotki“ i diskusijom između studenata Fakulteta muzičkih umetnosti i Fakulteta dramskih umetnosti.

Dani prevencije zlostavljanja na FMU - Liflet str1
Dani prevencije zlostavljanja na FMU - Liflet str2