Autonomnom ženskom centru su dana 16.1.2023. godine dostavljeni odgovori Zaštitnika građana i Višeg javnog tužilaštva u Nišu povodom Apela AŽC za hitnim reagivanjem i preispitivanjem rada PU Niš u slučaju prijavljenog događaja silovanja u Nišu.

Iz odgovora Višeg javnog tužilaštva se može videti da krivično delo lažno prijavljivanje nije predmet konkretnog postupka, niti je naloženo podnošenje krivične prijave u pravcu tog krivičnog dela.

Takođe, nakon podnošenja žalbe Savetu za štampu zbog neetičkog izveštavanja o slučaju silovanja u Nišu, Autonomnom ženskom centru su se, radi postizanja poravnjanja, obratili portali Niške vesti, Mondo i Dnevno, sa kojima je postignut dogovor da objave sledeću reakciju:

U navedenom tekstu objavljene su informacije da je žena iz Leskovca, koja je nadležnim institucijama prijavila slučaj (grupnog) silovanja u Nišu, to učinila „iz osvete bivšem momku“, da je „sklona alkoholu“, a da je muškarac koga je optužila za seksualno nasilje „bio veoma saradljiv i ubedljiv“, te da „nije postojala ni mrvica sumnje da joj je on na bilo koji način naudio“. Sve iznete informacije su prenete od strane neimenovanih izvora, što je ostavilo prostor za izražavanje sumnje u njihovu istinitost i kršenje više odredbi Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja I Istinitost izveštavanja.

 

Ovakvo medijsko izveštavanje se nakon saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova, na koje je Autonomni ženski centar odmah reagovao, zasnivalo na podacima neimenovanih izvora, te se nije sačekalo da Više javno tužilaštvo u Nišu, kao nadležni organ predistražnog postupka, izda saopštenje (zvanična informacija da nije pokrenut postupak za krivično delo Lažno prijavljivanje data je medijima dana 10.1.2023.). Smatramo da izveštavanje na ovaj način može imati dugoročne posledice, kako na ženu o kojoj je reč, tako i na sve druge žene koje su preživele ili koje će preživeti seksualno nasilje, zbog smanjenja empatije javnosti prema žrtvama, neverovanja u njihov iskaz i relativizovanja seksualnih zločina.

Objavljene reakcije dostupne su na portalima Niške vesti, Mondo i Dnevno.

Odgovor Zaštitnika građana možete pogledati ovde

Odgovor Višeg javnog tužilaštva u Nišu možete pogledati ovde

Tekst „Kada je policija i tužilac i sudija“, kojim se detaljnije objašnjava zbog čega je Autonomni ženski centar reagovao na način na koji je PU Niš postupala, a koji je objavljen na portalu Peščanik, možete pročitati na ovom linku.