ECA WordCloud

Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na vebinaru posvećenom istraživanjima o nasilju prema ženama i deci u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji Inicijative za istraživanje seksualnog nasilja (Sexual Violence Research Initiative - SVRI).

U uvodnom delu vebinara izvršna direktorka SVRI, Elizabet Dartnal, govorila je o važnosti ulaganja u istraživanja o nasilju prema ženama i deci i iznele podatak da je 2016. godine ’trošak’ nasilja prema ženama iznosio 1,5 triliona američkih dolara (što odgovara 2% svetskog bruto domaćeg proizvoda). Istovremeno, podaci pokazuju da je samo 0,002% zvanične razvojne pomoći usmereno na prevenciju nasilja prema ženama, a od toga samo 6% na istraživanja ovog problema.

O podacima u vezi sa problemima nasilja prema ženama i deci u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Albaniji govorile su profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Anita Burgund, i saradnice Violeta Marković i Mariana Meši.

Nakon toga, učesnicama/učesnicima vebinara su se predstavile organizacije koje se bave ovim problemima – Viktimološko društvo Srbije, NADEI, Institut za mentalno zdravlje dece i mladih, ATINA, ASTRA i Autonomni ženski centar.

U nastavku je diskutovano o važnosti istraživanja o nasilju prema ženama i deci, prazninama u podacima koji postoje u regionu i mogućnosti saradnje.

Vebinaru je prisustvovalo oko 60 učesnika/učesnica iz celog sveta.

Snimak sa vebinara dostupan je na ovom linku, a prezentacije govornica na ovom linku.