Beograd, 19.3.2023. – Mi, dole potpisane članice Mreže žene protiv nasilja, smo iznenađene odlukom Državnog veća tužilaca od 17. marta 2023. godine o rang listi kandidata za izbor zamenika Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Državno veće tužilaca je zamenicu tužioca Gorjanu Mirčić Čaluković, koordinatorku za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koja je na tu poziciju upućena iz osnovnog javnog tužilaštva, rangiralo kao 34. po redu od ukupno 43 kandidata.

Mreža Žene protiv nasilja već više od 15 godina sarađuje sa zamenicom tužioca Gorjanom Mirčić Čaluković. Deluje nam neverovatno da je, nakon razgovora sa članovima Državnog veća tužilaca, Gorjana Mirčić Čaluković dobila ocenu 17,3 (od ukupno 20), kada se zna da je ona:

 • bila članica radnih grupa za izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i za izradu Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici,
 • da je u proteklih šest godina držala obuke o primeni zakona ne samo za svoje koleginice i kolege, već i za profesionalce iz drugih institucija (policije, suda, centara za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, nacionalne službe za zapošljavanje…), kao i medije[1], studente, organizacije civilnog društva,
 • da je obuke koje je Gorjana Mirčić Čaluković držala kao predavačica Pravosudne Akademije, Ministarstvo pravde navodilo kada izveštava o aktivnostima koje su preduzete po pitanju nasilja prema ženama u Poglavlju 23 pregovora sa Evropskom unijom,
 • da je urednica i autorka edukativnih materijala o Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici koji se nalaze na sajtu Ministarstva pravde ’’Isključi nasilje’’[2].

Svako ko je ikada imao tu čast da upozna zamenicu tužioca Gorjanu Mirčić Čaluković, mogao je da se uveri da ona ima odlične predavačke i govorničke veštine[3]. Stoga se pitamo da li je njena niža ocena sa razgovora nastala kao rezultat ličnih animoziteta članova Državnog veća tužilaštva prema temi kojom se ona bavi, i specijalizaciji za koju se opredelila.

Državno veće tužilaštva nije uzelo u obzir da je za osam meseci, koliko se zamenica tužioca Gorjana Mirčić Čaluković nalazi na mestu koordinatorke za rodno zasnovano nasilje, ona:

 • organizovala prvi sastanak Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sa predstavnicama organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama nasilja[4], na koji način je uspostavljena saradnja koja nikada do sada nije postojala ni u Beogradu, ni u Srbiji,
 • unapredila i reorganizovala rad Službe za pomoć i podršku žrtvama pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i povezala je sa kontakt licima za žrtve u svim osnovnim tužilaštvima u Beogradu,
 • osposobila prostoriju za ispitivanje posebno osetljivih žrtava u Višem javnom tužilaštvu, putem video linka[5], koju prostoriju mogu da koriste i osnovna javna tužilaštva,
 • doprinela ujednačavanju postupanja osnovnih javnih tužilaštava u pogledu rada 16 Grupa/podgrupa za koordinaciju i saradnju na teritoriji grada Beograda, uz aktivno učešće predstavnika Višeg javnog tužilaštva na sastancima grupa kada se radi o slučajevima koji su u nadležnosti višeg tužilaštva[6],
 • podržala i pomogla da način postupanja Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu u pogledu ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja, preuzmu i ostala osnovna javna tužilaštva u Beogradu, aktivnim uključivanjem predstavnika Gradskog centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, i organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama, i učestvovala u izradi Smernica za postupanje[7],
 • na inicijativu članice Mreže, organizovala sastanak sa članicama Zagovaračke grupe žena sa iskustvom nasilja i predstavnicima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu[8], kako bi zamenici tužioca čuli iskustva žena - oštećenih u krivičnim postupcima i njihove predloge za unapređenje postupanja tužilaštva prema oštećenima.

Stoga deluje da Državno veće tužilaca ili nije htelo ili ne zna da ceni rad zamenice tužioca Gorjane Mirčić Čaluković.

Svojom odlukom Državno veće tužilaca je na ovaj način poslalo poruku da ih unapređenje zaštite prava žrtava rodno zasnovanog nasilja ne interesuje, kao što ih do sada nije interesovalo da pokrenu disciplinske postupke protiv svojih kolega koji su nepostupanjem ili pogrešnim postupanjem omogućili učiniocima nasilja da ubijaju decu i žene u Srbiji.

Saopštenje potpisuju članice Mreže žene protiv nasilja Regiona za Beograd

 • Autonomni ženski centar
 • Romski centar za žene i decu Daje
 • Viktimološko društvo Srbije
 • Astra
 • Atina
 • Iz Kruga Beograd

[1] https://bg.vi.jt.rs/aktuelnosti/saopstenje-269/

[2] https://iskljuci-nasilje.rs/preuzmi-2/

[3] Način na koji gospođa Mirčić Čaluković predaje i govori možete pogledati na https://youtu.be/yOCHPhr51CA

[4] https://bg.vi.jt.rs/aktuelnosti/saopstenje-274/

[5] https://bg.vi.jt.rs/aktuelnosti/saopstenje-348/, https://www.blic.rs/vesti/hronika/saslusana-poslednja-zrtva-profesora-jahanja-koji-je-osumnjicen-za-silovanja/p0239n8

[6] https://bg.vi.jt.rs/aktuelnosti/saopstenje-238/

[7] https://bg.vi.jt.rs/aktuelnosti/saopstenje-388/, https://www.blic.rs/vesti/hronika/vjt-izradilo-prirucnik-za-osnazivanje-zrtvi-porodicnog-nasilja/hvz1pxq

[8] http://www.atina.org.rs/sr/prepoznavanje-pojma-i-statusa-%C5%BErtve-od-preke-potrebe-za-dostizanje-pravde