parental alienation

U četvrtak 11. maja 2023. godine, Autonomni ženski centar (AŽC) održao je stručni sastanak na temu Koncept „otuđenja od roditelja“ u kontekstu nasilja u intimnom partnerskom odnosu. Sastanak je održan onlajn, a prisustvovale su mu 24 predstavnice ženskih organizacija iz Srbije i regiona.

O konceptu „otuđenja od roditelja“ iz naučne i pravne perspektive, govorile su Anita Lauri Korajlija, profesorka Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Siusi Casaccia, advokatica iz Foruma udruženja žena pravnica, članica EWL Opservatorije za nasilje protiv žena i koordinatorka Ženskog lobija – Italija.

Anita Lauri Korajlija govorila je o tome zašto je koncept „otuđenja od roditelja” problematičan kao dijagnostički, naučni i psihološki konstrukt u kliničkim procenama ili veštačenjima i sudskim odlukama temeljenim na korišćenju tog pojma, fokusirajući se na nenaučnost i zloupotrebu ovog koncepta, naročito u kontekstu nasilja u intimnom partnerskom odnosu.

Italija je jedna od retkih zemalja koja je zakonski ograničila primenu ovog koncepta u slučajevima kada je u partnerskom odnosu postojalo nasilje i zabranila upotrebu termina „otuđenje od roditelja“. Advokatica Siusi Cassacia govorila je o italijanskom iskustvu, primeni tog koncepta u sudskim postupcima u Italiji i posledicama takve prakse.

Pokazalo se da koleginice iz Hrvatske imaju više iskustva sa zloupotrebom i negativnim posledicama ovog koncepta u socijalnoj zaštiti i sudskoj praksi nego učesnice iz Srbije. Autonomni ženski centar će nastaviti da se bavi ovom temom i podržati dalju edukaciju. Podeljena je referentna literatura, a učesnice su razmenile i druge relevantne informacije i izvore.

Posebno je važno da je uspostavljena razmena između predstavnica ženskih organizacija iz regiona (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija) i prilika da se čuju problemi u primeni koncepta u odnosu na postojeće standarde (konvencije, rezolucije, praksu Evropskog suda za ljudska prava).

Stručni sastanak Koncept otuđenja od roditelja u kontekstu nasilja u intimnom partnerskom odnosu organizovan je u okviru projekta Snažan pokret otpora žena braniteljki ljudskih prava za zaštitu žena žrtava/preživelih rodno zasnovanog nasilja i njihove dece koji finansira Evropska unija.