zrtve prema odnosu sa uiniocem preugovor

U Srbiji femicid nije definisan kao posebno krivično delo, te sudovi ne vode posebnu statistiku. Više od polovine analiziranih femicida nije kvalifikovano kao teško ubistvo, zbog čega su bile izrečene niže kazne.

O broju i strukturi femicida u Srbiji, kao i o kaznenoj politici videti u Infografiku koalicije prEUgovor, koji je urađen na osnovu podataka koje su prikupili Autonomni ženski centar i Centar za istraživačko novinarstvo Srbije.

Infografik dostupan OVDE