szs logoKoordinatorka u Autonomnom ženskom centru, Sanja Pavlović, izabrana je na sednici Upravnog odbora Saveta za štampu za članicu Komisije za žalbe kao predstavnica javnosti za novi četvorogodišnji period.

Pored predstavnice AŽC-a, za predstavnike javnosti izabrani su i redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, Ana Martinoli, i advokat Rodoljub Šabić. Njihov mandat počinje u septembru 2023. godine.

Autonomni ženski centar se zahvaljuje na poverenju i izražava nadu da će i ovaj čin doprineti kvalitetnijem i etičkom medijskom izveštavanju, posebno kada je reč o nasilju prema ženama.