daphne-logoMreža organizacija „Žene – siromaštvo – razvoj“ čiji rad koordinira Autonomni ženski centar, zajedno sa  Mrežom  „Žene protiv nasilja“ i  Mrežom organizacija za decu Srbije - MODS, uputila je inicijativu Ministarstvu rada i socijalne politike, ministru Rasimu Ljajiću i državnoj sekretarki Snežani Lakićević, za pristupanje Republike Srbije EU Programu Daphne III. Kroz ovaj program obezbedila bi se sredstva za finansiranje projekata koji doprinose zaštiti dece, mladih i žena od svih oblika nasilja i ostvarivanju visokog nivoa zdravstvene zaštite, blagostanja i socijalne kohezije. Program DAPHNE III otvoren je za zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, a uslovljen je potpisavanjem Memoranduma o razumevanju sa Evropskom Komisijom. Dopis Ministarstvu rada i socijalne politike možete videti u prilogu.