zastitnik-gradjanaPovodom dopisa koji je Autonomni ženski centar uputio Zaštitiniku građana u vezi sa postupanjem policijskih službenika u slučaju korišćenja mal. deteta radi hapšenja lica osumnjičenog za ubistvo, Zaštitnik građana je utvrdio da su policijski službenici povredili načelo zakonitosti u postupanju u obavljanju policijskih poslova, pravo deteta na zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja i načelo poštovanja najboljeg interesa deteta.