Nasilje nad ženama je mnogo prisutnije nego što se u tome priča. U popularnoj emisiji Dva i po psihijatra Roberto Grujičić razgovara sa Tanjom Ignjatović o problemima sa kojima se žene suočavaju, kao i kako unaprediti sistem i samo društvo, kako bi položaj žena bio bolji.