Od 01.08.-31.08.2012. godine SOS telefon će raditi svakog radnog dana od 10-15h.
Od 01.09.2012. godine SOS telefon će početi sa radom u redovnom terminu.

Pravna pomoć neće raditi u periodu od 01.08.-20.08.2012. godine.
Od 20.08.2012. godine počeće sa radom telefonska i e-mail pravna pomoć u redovnim terminima.
Od  03.09.2012 počeće sa radom pisana pravna pomoć.