Beograd, 23. septembar 2013: Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u Crnom započele su realizaciju projekta “Rodna perspektiva ljudske bezbednosti”, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Cilj projekta da je kroz planirane aktivnosti doprinese promovisanju mira, poštovanja ljudskih prava, ljudske bezbednosti i zaštite od rodno zasnovanog nasilja, i to kroz osnaživanje žena za saradnju, pravljenje koalicija i povećanje uticaja žena na politike i procedure u policijskom sistemu/sektoru bezbednosti (u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1325). Projekat će trajati do novembra 2014. godine.

Više o projektu...