Beograd, 25. oktobar 2013:  Prva debata Otvorenog parlamenta posvećena je Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Narodne poslanice Tamara Tripić (DS) i Dubravka Filipovski (NS) i Tanja Ignjatović (AŽC) učestvovale su na ovoj debati.

Debatu je organizovao Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)

Pogledajte priloge:

Otvoreni parlament debata: Poslanice u borbi protiv nasilja nad ženama.

Otvoreni parlament debata: Da li će Konvencija uticati na smanjenje nasilja nad ženama? Kraća verzija:

Otvoreni parlament debata: Da li će Konvencija uticati na smanjenje nasilja nad ženama? Integralna verzija: