10-11-2013Beograd, 10. novembar 2013: Autonomni ženski centar, u saradnji sa 28 ženskih organizacija iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije organizovao je međunarodnu konferenciju posvećenu Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na konferenciji su pozvane/i sve/i predstavnice/i civilnih organizacija koje dele vrednosti ljudskih prava da potpišu Deklaraciju organizacija civilnog društva o sprečavanju nasilja prema ženama.

10-11-2013-1Na konferenciji su uvodne govore imali Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Žoze Mendeš Bota, specijalni izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o nasilju nad ženama, Nadia Ćuk, zamenica šefice misije Saveta Evrope u Beogradu.  U panelu su učestvovali predstavnice parlamenata: Ismeta Dervoz (BIH), Gordana Sobol (Hrvatska) i Ermira Mehmeti (Makedonija), predstavnice ministarstava, Jana Lovšin (Slovenija) i Jasmina Ivanović (Srbija), kao i predstavnice ženskih organizacija, Nada Golubović (BIH), Roza Logar i Maria Rösslhumer (Austrija), Špela Veselič (Slovenija), Adriana Bego (Hrvatska), Savka Todorovska (Makedonija) i Tanja Ignjatović (Srbija). Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra je pročitala Deklaraciju organizacija civilnog društva o sprečavanju nasilja prema ženama i pozvala sve civilne organizacije koje dele vrednosti ljudskih prava da je potpišu.

Međunarodna konferencija je organizovana u okviru regionalne kampanje Potpisujem.org