zahvalnica-2-12-20132/12/2013. Novi Sad :  Autonomni ženski centar je dobio zahvalnicu od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za učešće i dragocenu podršku u sprovođenju projekta „Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini“. Ovaj trogodišnji projekat bio je usmeren na primenu pokrajinske Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja za period 2008 – 2012. Bobana Macanović, direktorka AŽC, koja je primila zahvalnicu, govorila je o iskustvima partnerskih organizacija u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom. Ona je naglasila važnost uvažavanja i poverenja koje je postojalo prema ekspertizi ženskih organizacija. Takođe, pohvalila je ogromnu posvećenost zaposlenih u Odeljenju za ravnopravnost polova u sprovođenju Strategije.