v-day cover


Ako tražiš pravdu, traži pravdu za žene!
Ako tražiš pravdu za žene koje su silovane
Ako tražiš pravdu za žene koje su ponižene i pretučene
Ako tražiš pravdu za žene koje su praćene i proganjane
Ako tražiš pravdu za žene koje svakoga dana zovu u pomoć
Ako tražiš pravdu za žene koje su prodate
Ako tražiš pravdu za žene koje su seksualno uznemiravane na fakultetu, na poslu, u autobusu
Ako tražiš pravdu za sebe
Onda tražiš pravdu i za mene
DOĐI, ustani, igraj, protestuj!
14. 2. 2014. Beograd, Trg Republike u 12 sati
Budi jedna/jedan od Milijardu koja/i ustaje za pravdu za žene
Više o dogadjaju Facebook


Saopštenje

azc logo zpn logo cmv logo


Autonomni ženski centar, Mreža Žene protiv nasilja, Centar modernih veština u okviru globalne kampanje

Milijarda ustaje za pravdu za žene koje su preživele nasilje

traže od države i državnih organa da preduzimaju efektivne i efikasne mere radi zaustavljanja i kažnjavanja svih oblika nasilja prema ženama i da primene Konvenciju Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i u porodici.

Republika Srbija je ratifikovalaKonvenciju protiv nasilja prema ženama 31. oktobra 2013. godine i time preuzela obavezu da:

Izmeni definiciju krivičnog dela silovanje tako da bude kažnjiv svaki čin seksualne penetracije, bez obzira na oblik i prirodu tog čina, učinjen nad licem koje nije dalo svoj pristanak; osnuje odgovarajuće, u dovoljnom velikom broju ilako dostupne Krizne centre zažene i devojke koje su preživele silovanje, odnosno centre u okviru kojih su obezbeđene usluge lekarskog i forenzičkog pregleda, podrška u slučaju traume i savetovanje; donese Posebni protokol za postupanje profesionalaca u zaštiti žena od seksualnog nasilja.

Da spreči proganjenje žena i devojaka uvođenjem novog krivičnog dela Proganjanje u Krivični zakonik Republike Srbije i sankcioniše prinudne brakove.

Istraži svaku prijavu nasilja prema ženama i devojkama i nasilja u porodici, obezbedi hitne mere zaštite – iseljenjem nasilnika iz kuće, proceni stepen ugroženosti žena i preduzme adekvatne mere koje bi dovele do smanjenja broja ubijenih žena u Srbiji, omogući besplatnu pravnu pomoć i dostupnost usluga za podršku, podrži rad SOS telefona namenjenih ženama koje su preživele nasilje.

Pozivamo vas da svojim učešćem u akciji Milijarda ustaje za pravdu za žene koje su preživele nasilje podržite sve žene u Srbiji da prijave nasilje koje su preživele i zahtevate od države i državnih organa da izmene zakone i svoje postupanje kako bi žrtve nasilja bile zaštićene i sigurne.

Za pravdu za žene 14. febuara 2014. godine ustaju: Beograd, Bujanovac, Vlasotince, Zemun, Kraljevo, Kikinda, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Niš i Novi Bečej.

U ime organizacionog tima:
Jelena Keserović, Autonomni ženski centar, E: jelena@azc.org.rs, T: 011/2687 190,
Marija Mutić, Centar modernih veština – E: marija.mutic@cmv.org.rs, M: 064 145 54 03

Organizaciju kampanje podržavaju UN agencije u Srbiji (UNDP; UNICEF i UN Women) u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“.


POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOM DOGAĐAJU I PROGRAM

Jedna milijarda ustaje za pravdu za žene
Beograd, 14. februar 2014.godine, 12 časova
Trg Republike

Autonomni ženski centar, Mreža Žene protiv nasilja i Centar modernih veština, u okviru globalne kampanje Jedna milijarda ustaje organizuje lokalni javni događaj Beograd ustaje za pravdu za žene koje su preživele nasilje.

Cilj javnog događaja je da podrži sve žene u Srbiji da prijave nasilje koje su preživele i da zahteva od države i državnih organa da izmene zakone i svoje postupanje kako bi žrtve nasilja bile zaštićene i sigurne. Tim povodom organizatorke/i javnog događaja traže od države i državnih organa da preduzimaju efektivne i efikasne mere radi zaustavljanja i kažnjavanja svih oblika nasilja prema ženama i da primene Konvenciju Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i u porodici.

U javnom događaju će učestvovati Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, predstavnica/k kancelarije Ombudsmana, aktivistkinja umetničko feminističke grupe ACT Women Vesna Bujošević, bubnjari i bubnjarke grupe Čokanski dobošari na čelu sa beogradskom kantautorkom Bojanom Bulatović BO, građanke i građani.

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da uzmete učešće u javnom događaju i zajedno sa drugim učesnicama/cima ukažete na potrebu za postojanjem efektivnih i efikasnih mera radi zaustavljanja i kažnjavanja svih oblika nasilja prema ženama.

Program javnog događaja vodi Vesna Bujošević:

I segment (11:50 - 12:05) – Doboši pozivaju građanke i građana da se okupe
II segment (12:05 – 12:10) - Predstavljanje kampanje, poziv prisutnim gradjankama i gradjanima se uključe kroz pisane odgovore na pitanje: Kako do pravde za žene koje su preživele nasilje?
III segment (12:10 – 12:15) – Obraćanje Nevene Petrušić – Poverenice za zaštitu ravnopravnosti
IV segment (12:15 – 12:20) - Predstavljanje podataka o karakteristikama i rasprostranjenosti nasilja prema ženama
V segment (12:20 – 12:25) – Obraćanje predstavnice/ka kancelarije Ombudsmana 
VI segment (12:25 – 12:30) - Čitanje poruka koje su gradjanke/i uputili
VII segment (12:30 – 12:35) - Čitanje zahteva upućenih državi u cilju unapređenja zaštite i sigurnosti žena koje su preživele nasilje
VIII segment (12:35 – 12:40) – Milijarda ustaje za pravdu za žene - ples učesnica/ka

Materijale kampanje (baneri, letak, nalepnice) možete pruzeti OVDE