22/4/2014, Strazbur: Konvencija Saveta Evrope о sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici stupiće na snagu 1. avgusta 2014. godine, nakon što ju je ratifikovalo 10 država, članica Saveta Evrope.

andoraAndora je 10. članica SE, koja je 22. aprila 2014. godine ratifikovala ovu Konvenciju, što predstavlja početak nove ere u promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava u Evropi i šire.

Konvencija, kao prvi evropski dokument protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, zatvara jaz u zaštiti osnovnih ljudskih prava žena, zahtevajući od država koje su je ratifikovale da spreče nasilje, zaštite žrtve, gone učinioce nasilja, te da koordinišu takve mere kroz sveobuhvatne politike.

Više informacija je dostupno na engleskom jeziku na: www.coe.int/conventionviolence