crnoOd reizbora, mađarska vlada započela je kampanju napada na kredibilitet mađarskih nevladinih organizacija i teži ka preuzimanju kontrole nad njihovih fondovima koji se distribuiraju nezavisno od države.

Verujemo da dinamično i nezavisno civilno društvo igra suštinski važnu ulogu u demokratskom društvu, kao jedno od ključnih provera i balansa u odnosu na vladajuće strukture.

Kao što je to pokazala Putinova Rusija, napadi na civilni sektor lako mogu voditi ka kriminalizaciji NVO i ometanju hjihovog rada. Stajemo solidarno uz mađarske NVO i pozivamo mađarsku i sve druge vlade da se uzdrže od napada na civilno društvo!

Više o aktivnostima mađarskih organizacija i pritiscima koje trpe možete naći ovde na engleskom jeziku: