AZC Praxis YUCOMBeograd, 18. jun 2014, Media Centar – Autonomni ženski centarPraxis i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) su na konferenciji za štampu predstavili predloge za izmene odredbi (trećeg) nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Predloge je sastavila ad hoc radna grupa, na bazi pristiglih komentara na Nacrt zakona, vlastitog višegodišnjeg iskustva u pružanju specijalizovane besplatne pravne pomoći, analize uporednog prava, rukovodeći se karakteristikama domaćeg konteksta, a u odnosu na četiri ključne teme: definisanje korisnika i pružalaca besplatne pravne pomoći, upravljanje/odlučivanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć i finansiranje.

Podsećamo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama besplatnu pravnu pomoć žrtvama definiše kao opštu uslugu podrške (čl. 20. Konvencije).