Novinarka Suzana Trninić podržala je kampanju "Potpisujem" za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama učešćem u video spotu kojim se zahteva osnivanje kriznih centara za žrtve silovanja.

  • Samo 6% silovanja se prijavi policiji.
  • Obećani su krizni centri za žrtve silovanja
  • Niko ne voli prazna obećanja.
  • Ono što niko ne voli treba promeniti.