Autonomni ženski centar, Komitet pravnika za ljudska prava (YUKOM) i Regionalni centar za manjine u zajedničkom saopstenju za javnost izražavaju zabrinutost povodom stupanja na snagu Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći. Ova uredba ne samo da ne rešava pitanja socijalne isključenosti najsiromašnijih i najugroženijih građana i građanki, nego su i pojedina rešenja neustavna i nezakonita. Ceo tekst saopštenja možete pogledati ovde: