Posle saopštenja u kome su Autonomni ženski centar, Komitet pravnika za ljudska prava i Regionalni centar za manjine izrazili ozbiljnu zabrinutost povodom stupanja na snagu Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći, podneta je Inicijativa za ocenu ustavnosti ove uredbe Ustavnom sudu Srbije.

Kako  smo već navodile, pojedini članovi Uredbe su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o socijalnoj zaštiti, kao i odredbama Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim I kulturnim pravima I odredbama Revidirane evropske socijalne povelje.

57 organizacija civilnog društva podržalo je zahteve za ukidanje spornih članova uredbe, kao i zaustavljanje njene pune primene do donošenja odluke od strane Ustavnog suda.  Siromaštvo nije izbor nijednog građanina ni građanke niti je posledica nečije lenjosti, već odražava nesposobnost države da obezbedi jednake mogućnosti za svoje građane.

Ceo tekst zahteva Vladi Republike Srbije i organizacije potpisnice možete pogledati ovde