Beč, 17-19. novembar 2014.  Na ovogodišnjoj konferenciji WAVE mreže, na kojoj je obeležen jubilej – 20 godina postojanja evropske Mreže protiv nasilja prema ženama, koja okuplja više od 200 feminističkih organizacija iz 46 evropskih država, predstavljene su aktivnosti iz kampanje Potpisujem.org na tri postera. Dve predstavnice iz naših partnerskih organizacija su bile uvodničarke na radionicama: Špela Veselič iz Društva SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja - Ljubljana je govorila na radionici o uspostavljanju evropske telefonske linije za podršku ženama sa isksutvom nasilja, a Nataša Dimitrovska iz Nacionalnog saveta za rodnu ravnopravnost - Skoplje je moderirala radionicu pod nazivom „Odbrana žena odbrana prava – aktivnosti protiv nasilja prema ženama u vremenu političke i ekonomske krize, desnih i nacionalističkih pokreta i oružanih konflikata“.   

Više informacija o konferenciji na engleskom jeziku dostupno ovde.

Fotografije

  • wave
  • wave1
  • wave2
  • wave3