mreze civilnog sektora

Мреже и коалиције преко 200 организација цивилног друштва упућују

Отворено писмо народним посланицима и посланицама поводом избора
Повереника за заштиту равноправности[1]

Поштовани Народни посланици и Народне посланице,

Организације и мреже цивилног друштва, које су потписале ово писмо, траже, понављање поступка утврђивања предлога кандидата за место Повереника за заштиту равноправности. Изражавамо дубоко незадовољство начином на који је утврђен предлог кандидаткиње за функцију Повереника за заштиту равноправности, у чијој је надлежности спровођење Закона о забрани дискриминације. Зато тражимо, да не усвојите предлог који вам је доставио Одбор за уставна питања и законодавство, да се у сарадњи са цивилним друштвом пронађу кандидати/кандидаткиње који испуњавају услове предвиђене Законом о забрани дискриминације и да њихове биографије буду јавно доступне.

Пратећи медијско извештавање, стиче се утисак да су не само цивилно друштво и јавност, већ и чланови скупштинског Одбора за уставна питања и законодавство, стављени пред свршен чин утврђивањем предлога кандидаткиње:

  1. без претходних консултација са организацијама цивилног друштва које преко 20 година посвећено раде на успостављању механизама за заштиту људских права и заустављању дискриминације,
  2. уз повреду Пословника Народне скупштине РС[2] (није достављен дневни ред, нити материјали у писаном облику три дана пре седнице Одбора, како налаже Пословник[3]), као и да
  3. предложена кандидаткиња не испуњава услове прописане Законом о забрани дискриминације.

Иако је несумњиво да предложена кандидаткиња од стране Одбора за уставна питања и законодавство, Бранкица Јанковић, има значајне квалификације, сматрамо да оне нису кључне за област деловања Повереника за заштиту равноправности[4] и не могу се назвати „искуством на правним пословима у области заштите људских права“[5]. Један од основних услова је 10 година рада на правним питањима у области заштите људских права. Из биографије кандидаткиње закључили смо да се предложена кандидаткиња никада није бавила облашћу заштите од дискриминације, нити кроз директну помоћ и подршку особама које су претрпеле дискриминацију, нити кроз научно-образовну делатност. Даље, предложена кандидаткиња је висока функционерка политичке партије што доводи у питање њену независност и неутралност.

Организације и мреже цивилног друштва предлажу и подржавају кандидатуру Славољупке Павловић за место Поверенице за заштиту равноправности, која својим десетогодишњим радом у области заштите људских права, кроз директан рад и системско заступање права маргинализованих друштвених група у потпуности испуњава све критеријуме постављене Законом о забрани дискриминације. Као нестраначка личност и својом посвећеношћу у заштити људских права, гарантоваће савесно и професионално вршење ове функције. Њена биографија је достављена свим посланичким групама.

Апелујемо на народне посланике и посланице, на све посланичке групе, да допринесу кредибилитету институције Повреника за равноправност прихватајући ову иницијативу, те да се предложи и изабере најбоља кандидаткиња/кандидат, у складу са јасно постављеним стандардима и критеријумима за избор.

За Мрежу Жене против насиља
Александра Несторов

За Ромску женску мрежу
Вера Куртић

За Мрежу за европски женски лоби
Слободанка Мацановић

За Мрежу ...ИЗ КРУГА – Србија
Лепојка Чаревић Митановски

За Мрежу организација за децу Србије - МОДС
Саша Стефановић

За коалицију против дискриминације
Милан Ђурић
Јованка Тодоровић


[1] Писмо потписују: Мрежа Жене против насиља; Ромска женска мрежа; Мрежа за европски женски лоби, Мрежа ...ИЗ КРУГА – Србија (Савез организација за заштиту права и подршку женама са инвалидитетом); Мрежа организација за децу Србије; Коалиција против дискриминације
[2] Пословник Народне скупштине, члан 72.
[3] Ова седница одбора заказана је изненада и ванредно. Снимак седнице можете погледати на http://www.parlament.gov.rs/prenosi/arhiva.2090.html
[4] 2006-2012 директорка установе Герантолошки центар Београд; 2012-2014 државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике; 2014- помоћница директора установе Герантолошки центра Београд
[5] Закон о забрани дискриминације, члан 28 – Поступак избора Повереника, Услови за избор Повереника