4/3/2016, Brisel: Evropska komisija je 4. marta 2016. godine podnela predlog da Evropska unija ratifikuje Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. U narednom periodu se očekuje da ovaj predlog razmotre Savet Evropske unije i Evropski parlament, čiji je pristanak neophodan u ovom procesu.

Konvenciju je do sada ratifikovalo 20 država, od kojih je 12 država članica Evropske unije, ali i Republika Srbija, koja je u procesu pridruživanja EU. Još 19 država je potpisalo ovaj međunarodni instrument, među kojima je 13 država članica Evropske unije.

Ovo je značajan korak, koji može doprineti punoj primeni ovog sveobuhvatnog međunarodnog instrumenta u oblasti zaštite žena od nasilja na evropskom nivou. Jedna od prednosti pristupanja  Evropske unije Konvenciji bila bi aktivna uloga EU u praćenju primene ovog dokumenta, što bi povećalo mogućnosti za uticaj EU u oblasti sprečavanja nasilja prema ženama.

Detaljnije informacije dostupne ovde.