Na poziv Novosadskog humanitarnog centra, Dijana Malbaša i Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra održale su 27.4.2016.g. seminar o rodno zasnovanom nasilju u uslovima izbegličke krize. Voditeljke seminara su objasnile osnovne pojmove iz ove oblasti i predstavile mogućnosti za institucionalnu i zakonsku zaštitu migrantkinja od nasilja.

Predstavnici/-ce organizacija i službi koje direktno pomažu izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji, koji su učestvovali na seminaru, dobili su smernice o postupanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja prema ženama u situaciji izbeglištva.

Fotografije

  • seminar_migrantkinje_1
  • seminar_migrantkinje_2
  • seminar_migrantkinje_3
  • seminar_migrantkinje_4
  • seminar_migrantkinje_5
  • seminar_migrantkinje_6