Unija studenata socijalnog rada, koja organizuje Četvrti regionalni kongres studenata socijalnog rada u Beogradu (12-15. maj), uputila je poziv Autonomnom ženskom centru da napravi uvod za prvi panel čija je tema socijalni rad i uloga nevladinih organizacija u borbi protiv nasilja prema ženama. Na panelu su, pored Tanje Ignjatović, kao uvodničarke, učestvovale studentkinje i studenti iz Sarajeva, Ljubljane, Mostara, Banja Luke, Podgorice, Zagreba i Skoplja.

AŽC je sa velikim zadovoljstvom studentkinjama i studentima socijalnog rada, između ostalog, predstavio i regionalni projekat „Udruženim naporima – ka novim Evropskim standardima u borbi protiv nasilja nad ženama“, u kojem učestvuje 29 ženskih organizacija iz država iz kojih dolaze i učesnice/-i regionalne konferencije.

Drugog dana kongresa studentkinje i studenti iz regiona će posetiti različite institucije i nevladine organizacije, između ostalih i Autonomni ženski centar, u nameri da se direktno upoznaju sa njihovim aktivnostima.