Na poziv Beogradskog centra za ljudska prava, aktivistkinje Autonomnog ženskog centra su danas prisustvovale radnom doručku na temu pripreme radnog nacrta Country Guide for Business and Human Rights, izveštaja koji bi prvenstveno trebalo da služi kao vodič za prepoznavanje rizika za kršenje ljudskih prava u kontekstu privrednih aktivnosti u Srbiji.

Aktivistkinje Autonomnog ženskog centra su komentarisale nacrt dokumenta i iznele svoje sugestije, pre svega u smeru poboljšanja položaja žena na tržištu rada. Uputile smo ih na nekoliko slučajeva diskriminatornih sadržaja u formularima za zapošljavanje na koje je, nakon prigovora Mreže Žene protiv nasilja, reagovala Poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Ukazale smo na česti mizogini sadržaj reklama različitih kompanija u Srbiji i predložile da se među preporukama za kompanije nađe i ukazivanje na kršenje ljudskih prava na ovaj način. Takođe smo prenele iskustvo pozitivnih odgovora nekoliko kompanija iz Srbije kojima smo se obratile sa molbom da ne reklamiraju svoje proizvode na televiziji Pink u emisiji DNK, nakon što je 2015. godine, nakon emitovanja jedne od ovih emisija, učesnicu iste ubio suprug koji je takođe učestvovao u emisiji. Podsetile smo da je jedna od ključnih stvari kada je reč o ženama i tržištu rada zahtev da se zakonski uvede obavezno šestomesečno odsustvo sa posla za oba roditelja, a ne samo za majke.

Učesnicima/-cama su se obratile aktivistkinje Beogradskog centra za ljudska prava koje su govorile svojoj saradnji sa Danskim institutom za ljudska prava, o odnosu ljudskih prava i biznisa, nastanku i razvitku ovog koncepta i pravnoj odgovornosti multinacionalnih korporacija i kompanija u ovoj oblasti.

Pored teme radnih prava žena, o kojima su pričale predstavnice AŽC-a, govorilo se i o pravima dece, osoba sa invaliditetom, seksualnim manjima i osobama koje su žrtve trgovine ljudima.