studentska poseta

U okviru Četvrtog regionalnog kongresa studenata socijalnog rada, koji se održava od 12 do 15. maja 2016. godine u Beogradu, studentkinje i studenti socijalnog rada iz Sarajeva, Ljubljane, Mostara, Banja Luke, Podgorice, Zagreba, Skoplja i Beograda su posetili Autonomni ženski centar.

Predstavnice AŽC-a su studentkinjama i studentima predstavile rad organizacije. Glavna tema razgovora bila je fenomen nasilja prema ženama i odnos nevladinih organizacija sa institucijama sa fokusom na centre za socijalni rad.

Prvom danu Regionalnog kongresa, koji organizuje Unije studenata socijalnog rada sa Fakulteta političkih nauka, prisustvovala je Tanja Ignjatović iz AŽC-a, o čijem gostovanju možete pročitati u ovoj vesti.