uloga medija

23.09.2016. „Čak i kada su mediji shvaćeni kao podrška od strane žena koje su preživele nasilje, oni moraju da budu osetljivi i svesni odgovornosti koji imaju pri izveštavanju o nasilju nad ženama i nasilju u porodici“, rekla je predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, na tribini „Kako mediji tretiraju nasilje u porodici?“, organizovanoj u press centru UNS-a od strane nedeljnika Vreme.

Ona je naglasila da mediji igraju ključnu ulogu u tome kako će društvo da percipira nasilje, te da stvaraju sliku da nasilja nema ukoliko nema brutalnosti. Pored toga, mediji često pogrešno lociraju uzroke nasilja, optužuju ženu i skreću odgovornost sa nasilnika, dok sa druge strane nedovoljno pišu o tome šta je nasilje, kako ga prepoznati i koje sve opcije imaju žene koje uđu u proces izlaska iz nasilja, rekla je Tanja Ignjatović.

Tamara Skrozza i Gordana Novaković iz Saveta za štampu govorile su o slučajevima žalbi koje su bile pred Komisijom ovog samoregulativnog tela, a koji su bili u vezi sa nasiljem prema ženama. Naglasile su da neproporcionalno mali broj takvih slučajeva stigne pred Komisiju, te da je kršenje Kodeksa novinara Srbije značajno više rasprostranjeno. Najčešće odredbe Kodeksa koje su novinari i novinarke kršili u ovim slučajevima odnosili su se na otkrivanje identiteta žrtava i članova/-ica njihovih porodica, kršenje pretpostavke nevinsoti, nagađanja i pogrešnu interpretaciju podataka. Jovana Gligorijević, novinarka Vremena i Miljana Nešković, novinarka Nedeljnika, govorile su o stalno prisutnom senzacionalizmu u medijima, korišćenom čak i u kampanjama koje za cilj imaju borbu protiv nasilja nad ženama.

Panelistkinje su se složile da mediji imaju obavezu da izveštavaju u javnom interesu i odgovornost da svojim izveštavanjem ne izazovu retraumatizaciju i dodatnu viktimizaciju žena koje su preživele nasilje, te da ovo moraju imati u vidu čak i u situacijama kada ih žene samoinicijativno kontaktiraju jer žele da podele svoju priču.

Tribina je deo projekta „Vreme protiv nasilja“ koji organizuje nedeljnik Vreme.