U Srbiji ne postoji statistika, niti procena o broju žena koje su silovane tokom rata. Jedna od prvih organizacija kojoj su žene tada mogle da se obrate za podršku bio je Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja, koji je i nastao 1993. godine sa ovim ciljem. „Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja je nastao kako bi organizovao emotivnu podršku ženama koje su preživele seksualno nasilje u ratnim područjima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a kasnije i na Kosovu. Mnoge od njih su ostale da žive u Srbiji. Iz našeg iskustva rada sa ženama, znamo da je bilo onih koje su silovane od strane muškaraca svih nacionalnosti", navodi Lepa Mlađenović. Prema njenim rečima, sve i da postoji samo nekoliko žena kojima bi ovaj zakon mogao da koristi, država Srbija mora da ga uvede. „Time potvrđuje da je seksualno nasilje u ratu postojalo i da se država brine za građanke koje su preživele tu vrstu zločina", navodi ona.

Ceo tekst dostupan je na portalu nedeljnika Vreme, na ovom linku.