brankica jankovic potpis

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, je svojim potpisom danas podržala peticiju za proglašenje 18. maja Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. Potpisivanje je organizovano u službenim prostorijama Poverenice, a potpise podrške su dali svi zaposleni u ovoj instituciji.

Aleksandra Nestorov iz Mreže Žene protiv nasilja koja je, zajedno sa Autonomnim ženskim centrom, pokrenula inicijativu za proglašenje ovog dana, rekla je da je sećanje na ove žene „najmanje što možemo da uradimo, s obzirom na to da su institucije države, ali i društvo u celini, propustile da im daju podršku i pruže zaštitu na putu izlaska iz nasilja".

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je navela da je nasilje prema ženama jedan od najvećih društvenih problema i da je svesna da se ne može sprečiti svako ubistvo, ali da se ne sme dozvoliti da do ubistva dođe zbog propusta u sistemu zaštite. Ona je ukazala na to da je jedna od ključnih stvari određivanje pojedinačne odgovornosti kada je reč o propustima u radu institucija i rekla da očekuje da novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ovo pitanje adekvatno reguliše.