wave TiV20/10/2016, Berlin, Nemačka: Na 18. WAVE konferenciji u Berlinu, na sesiji koja se bavila temom „Podrška i zaštita za decu svedoke nasilja u porodici, posebno u vezi sa poveravanjem dece i režimima poseta“, Tanja Ignjatović i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra su imale prezentaciju pod nazivom „Pravo na viđanje kao mehanizam zloupotrebe dece i zlostavljanja žena – kako institucije odgovaraju na manipulaciju učinioca nasilja”.

Izloženi su podaci istraživanja sudske prakse koji potvrđuju prisutnost rodnih predrasuda kod stručnjaka u vezi sa nasiljem i roditeljstvom, tako što se zloupotreba pripisuje ženama, iako se faktička zloupotreba dešava od strane muškaraca. Prisilne taktike zlostavljača se ne prepoznaju i ne utvrđuju. Nasilje prema ženama se u mnogim slučajevima povećava nakon razdvajanja i tokom postupka razvoda. Nasilje prema ženama je povezano sa zlostavljanjem dece, ali ova pojava takođe nije sistematski utvrđivana. Roditeljstvo (“pravo oca-roditelja”) postaje mehanizam za kontrolu bivše partnerke. Aranžiranje odnosa između deteta i roditelja koji je činio nasilje prema njegovoj majci bilo je gotovo sasvim neosetljivo na okolnosti nasilja. Procena “najboljeg interesa deteta” nije obuhvatila pažljivu procenu bezbednosnih potreba i rizika – ni deteta, ni žene-majke.

Prezentacije na istu teme imale su i  Pia Deleuran iz Nacionalne organizacije ženskih skloništa (LOKK) iz Danske i Sibylle Stotz iz Ženskog skloništa iz Minhena, Nemačka. Radionicu je moderirala Branislava Marvanova Vargova iz WAVE kancelarija. Nakon prezentacija, sve učesnice su konstatovale da je situacija u mnogim evropskim državama u vezi sa ovim pitanjem slična, odnosno da ne postoji odgovarajuća intervencija nadležnih službi i sudova, što dodatno traumatizuje i decu i žene sa iskustvom nasilja.

Više: Program 18. WAVE Konverencije