preugovor 31 10

Istraživanje koje su predstavile članice koalicije PrEUgovor (Grupa 484ASTRA i AŽC), pod naslovom Migranti i migrantkinje u iregularnom statusu u Republici Srbiji – aktuelna pitanja i perspektive, predstavljeno je u Medija centru, 31. oktobra 2016. Istraživanje ukazuje na položaj iregularnih migranata i odgovor nadležnih organa, sa posebnim osvrtom na položaj žena, identifikaciju rodno zasnovanog nasilja i rizika od trgovine ljudima. U realizaciji istraživanja učestvovale su Dijana Malbaša i Vanja Macanović iz AŽC.

Da podsetimo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici predviđa, u poglavlju VII – Migracije i azili, tri člana koja postavljaju standard za boravišni status (čl. 59), rodno zasnovan zahtev za azil (čl. 60) i zabranu proterivanja, odnosno vraćanja (čl. 61).

Više: Migranti i migrantkinje u iregularnom status u Republici Srbiji – aktuelna pitanja i perspektive