firencaU organizaciji projekta „Dužna pažnja“ (Due diligence) i uz podršku Robert F. Kenedi instituta za ljudska prava, u Firenci je organizovan dvodnevni ekspertski sastanak o principu dužne pažnje i efektivnom uključivanju lidera u zajednici u sprečavanje nasilja i diskriminacije protiv žena, na kom su učestvovale i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i Aleksandra Nestorov, koordinatorka Mreže Žene protiv nasilja.

Ciljevi ovog sastanka bili su da se: istraži uloga država, njihova moć i uticaj  na prihvatanje ili odbacivanje diskriminacije i nasilja prema ženama; identifikuju i kritički istraže osnovni elementi delotvornog uključivanja lidera u zajednici zasnovano na principima ljudskih prava; analiziraju osnovni elementi „dobre prakse“ u sadašnjim situacijama uključivanja lidera u zajednici; razvije „okvir“ za dobre prakse koje su istovremeno i specifične i višestruke; identifikuju i razmene strategije i postojeći primeri dobre prakse u ovoj oblasti.

Za predstavnice AŽC i Mreže Žene protiv nasilja posebno su bila inspirativna i dragocena iskustva iz dalekih zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike, koja su potvdila da je muška opresija prema ženama, bez obzira na sve specifičnosti, globalna i otporna, tesno povezana sa političkim i religijskim uticajima. Takođe, posebno je inspirativan bio susret sa Karimom Benune (Karima Bennoune), UN specijalnom izveštačicom u oblasti kulturnih prava. Sa njom je diksutovan uticaj fundamentalizama i ekstremizama na žene i njihova prava, na njihovu slobodu, mogućnost učešća u društvenom, ekonomskom i političkom životu, a posebno na mogućnost kontrole rađanja i seksualnosti, dostupnost usluga kontracepcije i abortusa, uticaj rodnih stereotipa i ideoloških barijera, kao i uticaj govora mržnje i nasilja.