tanjaNa Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, 25. novembra, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u organizaciji Kancelarije Zaštitnika građana i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, organizovana je konferencija “Sveobuhvatni pristup u borbi protiv nasilja prema ženama“. U tri sesije predstavljena je situacija i diskutovano je o dostignućima i izazovima u tri oblasti: nadzor i izveštavanje o nasilju prema ženama, prikupljanje podataka i vođenje evidencije, saradnja i koordinacija u borbi protiv nasilja prema ženama.

Treću sesiju, čiji je fokus bio na pitanja saradnje i koordinacije, moderirala je Tanja Ignjatović iz AŽC-a. Učesnice/-i su bile/-i ekspertkinje/-i iz prakse: Snežana Jakovljević, koordinatorka udruženja “Peščanik” iz Kruševca, Dženeta Agović, koordinatorka udruženja “Impuls” iz Tutina, kao i Velibor Pantović, inspektor u Policijskoj stanici u Tutinu i Slobodan Josimović, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Razgovor učesnika/-ca je usmeren na pitanja o merljivim rezultatima saradnje, na to šta je postignuto iz perspektive žrtve nasilja, kao i na izazove u saradnji.

Nakon diskusije u koju su se uključili i svi prisutni učesnici/-e konferencije, izvedeni su zaključci: da je sledeći nužan korak u primeni mera zaštite usmeravanje pažnje na merljive efekte postupanja, saradnje i koordinacije; da novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici treba da obezbedi sistematičnost u saradnji i koordinaciji ključnih službi, suprotno dosadašnjoj praksi (izdvojenih i retkih) primera dobre prakse; da će primena novog Zakona biti veliki izazov u malim mestima u kojima vlada tradicionalna kultura, ali da je njegova dosledna primena jedina alternativa; da je nužno obezbediti kontinuitet saradnje i usluga, suprotno tradiciji diskontinuiteta koja nastaje prilikom svake promene vlasti; da je važno pažnju obratiti na prevenciju nasilja, što uključuje doslednu primenu zakona i odgovarajuću kaznenu politiku, ali i primarnu prevenciju koja bi trebalo da počne od najranijeg uzrasta.

Snimak konferencije dostupan je na ovom linku.