forenzika seminar

Autonomni ženski centar je po drugi put učestvovao na seminaru "Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda", u organizaciji Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra MUP-a i Policije Švedske. Prvi seminar je organizovan na Kopaoniku, 10. i 11. oktobra 2016, sa predstavnicima svih relevantnih službi iz Kruševca, Kraljeva i Novog Pazara. Drugi seminar je realizovan 7. decembra 2016. u Novom Sadu, takođe uz učešće predstavnika svih relevantnih službi – policije, tužilaštva, zdravstvenih ustanova i nevladinih organizacija.

Na seminaru su obrađivane teme o rodnoj ravnopravnosti, nasilju u porodici – vođenje intervjua sa ženama i sa decom žrtvama nasilja, forenzičkom fotografisanju, forenzičkom dokumentovanju, prevenciji sekundarne traumatizacije. Razmenjena su iskustva učesnika u vezi sa dokumentovanjem i dokazivanjem nasilja, tretmanom žrtava silovanja i rodno zasnovanog nasilja. U izlaganju pod nazivom “Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu – razgovor sa žrtvom” Tanja Ignjatović je istakla važnost valjanog i pouzdanog utvrđivanja i dokumentovanja nasilja prema ženama, suštinska načelna pitanja (bezbednost, poverljivost, pristanak), pravila komunikacije sa žrtvom, društveni kontekst koji otežava razumevanje nasilja prema ženama, specifičnost odnosa, nasilje prema posebno ugroženim grupama žena, “kritične tačke” u razumevanju pojave i načine za obezbeđivanje pouzdanosti podataka.