Sudska odluka kojom se oslobađa Radomir Počuča otvara prostor za nesmetane, nekažnjive napade svih nasilnika na sve organizacije civilnog društva koje zastupaju ljudska prava,  podsećaju na počinjene zločine u ratovima vođenim u naše ime, i koja se bore protiv diskriminacije marginalizovanih društvenih grupa. Ona potvrđuje i da se duboki poremećaj društvenih vrednosti ozbiljno reflektuje na rad institucija, uključujući nezavisne i samostalne organe.  

Ova odluka pokazuje i da su samo neki građani zaštićeni, i to u posebno hitnim postupcima, od svih vrsta izjava koje izazivaju „duševnu bol“, dok realno ugrožene građanke i građani treba da dokazuju ugroženost u beskrajno dugim parničnim postupcima, čak i kada je sasvim jasno da se radi o pozivu na nasilje.

Sloboda govora, kao i izražavanje stavova, ne sme da uključuje bilo kakav poziv na nasilje.

Jučerašnji dan je obeležilo i spaljivanje ljudi bez doma od strane maloletnika. Zato što nećemo da nam nasilje bude svakodnevnica, izražavamo najoštriji protest zbog nekažnjivosti otvorenog poziva na nasilje.

Politički odgovorno i solidarno sa Ženama u crnom,

Autonomni ženski centar