mogu da necu logoU okviru projekta Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje, ove godine je organizovano 14 vršnjačkih radionica u 13 srednjih škola i na jednom fakultetu u 10 gradova u Srbiji. Srednjoškolke i srednjoškolci su tokom trodnevnih radionica imali priliku da razgovaraju o prepoznavanju stereotipa, predrasuda, diskriminacije, seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i da nauče na koji način mogu reagovati ukoliko su oni sami, ili osobe iz njihove okoline, izloženi nasilju.

Vršnjačke edukatorke navode da su kroz rad sa mladima ustanovile da im je često nedostupno znanje na ove teme, ali da oni sami pokazuju visoko interesovanje za njih. Evaluacije pokazuju da je mladima najkorisnije bilo da saznaju o razlici između pola i roda, diskriminaciji na osnovu rodnih uloga, te o fenomenu i vrstama rodno zasnovanog nasilja.

Svi mladi koji su prošli radionice su angažovani da u narednom periodu organizuju akcije kroz koje će stečeno znanje preneti široj javnosti, u svojim školama, ili društvenim centrima u svojim gradovima. Jedna od akcija, sa srednjoškolkama i srednjoškolcima iz gimnazije u Sremskim Karlovcima, održana je u društvenom centru Crna kuća u Novom Sadu. Izložba koju su osmislile imala je za cilj da javnosti na interaktivan način predstavi vrste nasilja i predrasude koje postoje u vezi sa ovom temom. Fotografije sa izložbe dostupne su ovde. U okviru ovih aktivnosti održane su i ulične akcije sa mladima u periodu 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, u Kruševcu – Tvoje je pravo da živiš bez nasilja i u Pančevu – Mogu da neću!

Vršnjačke radionice su organizovane u periodu od septembra do decembra 2016, a u istom vremenskom roku i na iste teme održano je osam seminara sa ukupno 188 profesorki i profesora, sa kojima će se u narednom periodu raditi na osmišljavanju načina da u svoje zvanične kurikulume uvedu i teme koje su ovom prilikom obrađivali.

Radionice sa mladima održale su vršnjačke edukatorke iz ženskih organizacije – Ženska mirovna grupa Pančevo, Fenomena Kraljevo, SOS Ženski centar Novi Sad, ...IZ KRUGA Vojvodina Novi Sad, Udruženje Romkinja Osvit Niš, Alternativni centar za devojke Kruševac, Ženski centar Užice, Zrenjaninski edukativni centar Zrenjanin, Centar za podršku ženama Kikinda, Autonomni ženski centar Beograd.

Fotografije

 • mogu-da-necu_01
 • mogu-da-necu_02
 • mogu-da-necu_03
 • mogu-da-necu_04
 • mogu-da-necu_05
 • mogu-da-necu_06
 • mogu-da-necu_07
 • mogu-da-necu_08
 • mogu-da-necu_09
 • mogu-da-necu_10
 • mogu-da-necu_11
 • mogu-da-necu_12