sednica odboraAutonomni ženski centar je imao priliku da predstavi svoje načelne komentare na Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici i Prelog izmena i dopuna Krivičnog zakonika pred članicama i članovima Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, na devetoj sednici, 14. novembra 2016. godine.

Na sednici su predstavnici Ministarstva pravde takođe predstavili u načelu oba svoja Predloga, a Odbor ih je većinom glasova usvojio.

Više informacija dostupno je na snimku sednice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova na ovom linku.