Autonomni ženski centar je oštro protestvovao protiv predloga novog krivičnog dela “obljuba ili sa njom izjednačen čin i pored jasno izraženog protivljenja, za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Na taj način ista posledica – silovanje – postala bi “delo malog značaja”, za koje je moguće odrediti uslovnu kaznu, umesto kazne zavora.

Posle apela Ženskoj parlamentarnoj mreži, koji je uputila Tanja Ignjatović, na Četvrtoj konferenciji ove neformalne mreže, pozivajući poslanice da se ujedine i spreče da se usvoje zakoni koji su loši za žene, na sastanku sa ministarkom pravde, a povodom potpisivanja peticije da se 18. maj proglasi danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, Vanja Macanović je zatražila da se ovo delo briše iz Predloga izmena i dopuna Krivičnog zakonika. Ministarka pravde je prihvatila predlog AŽC.