Autonomni ženski centar ima zadovoljstvo da objavi da je na konkursu za najbolji video mladih, titulu najboljeg videa osvojio Silent life (Tihi život) autora Dejana Terzića (25) i Aleksandra Dadića (21) iz Novog Sada.

Konkurs za najbolji video mladih je objavljen kao deo Step-up kampanje evropske Mreže protiv nasilja nad ženama (WAVE mreža) i kampanje Mogu da neću Autonomnog ženskog centra sa ciljem da se podigne svest o nasilju prema ženama i da se podstaknu žene i devojke koje preživljavaju nasilje da potraže pomoć i podršku.

Najbolji video mladih iz Srbije je ušao u konkurenciju za najbolji video mladih na evropskom nivou, a javno glasanje za nagradu publike traje od 16. januara do 16. februara 2017. godine.

Pobednik/-ca na evropskom nivou će biti proglašen/-a u Briselu 27. februara 2017. godine u Evropskom parlamentu, a autori/-ke filma će imati mogućnost da prisustvuju ceremoniji proglašenja.

Autonomni ženski centar se zahvaljuje svima koji su učestvovali u takmičenju.