szs logo„Članovi Komisije za žalbe su ocenili da je način na koji su listovi izvestili o ubistvu neprihvatljiv sa etičkog stanovišta jer, ne samo da se tragičan događaj predstavlja kao farsa, već se i žrtva dodatno viktimizuje – označava kao krivac i time se praktično opravdava ubistvo“, navodi se u odlukama Komisije Saveta za štampu donetih 27. januara, a povodom žalbi koje je Autonomni ženski centar uputio za dnevne listove Alo i Informer.

AŽC je krajem decembra prošle godine poslao objedinjenu žalbu protiv ova dva lista, navodeći da je Kodeks novinara prekršen u tekstovima objavljenim 29. novembra, pod naslovima „Ženi presudio letvom posle svađe oko seksa“ (Informer) i „Ubio ženu jer je tražila seks“ (Alo!). U žalbi je navedeno da smatramo da je ovim tekstovima grubo narušena obaveza društveno odgovornog izveštavanja medija, a društveni problem femicida je banalizovan do krajnjih granica. „Umesto da se nasilno ponašanje i ubistvo osude, ovim tekstovima se nasilnikova odgovornost relativizovala, a uzroci za zločin su predstavljeni u navodnom ponašanju ubijene žene“, ukazale smo.

Komisija za žalbe Saveta za štampu je uvažila žalbu u potpunosti, potvrđujući da su ovim tekstovima narušene odredbe o istinitosti izveštavanja (Poglavlje I Kodeksa novinara), odgovornosti novinara ( Poglavlje IV Kodeksa novinara) i poštovanju privatnosti ( Poglavlje VII Kodeksa novinara).

Dnevnom listu Alo naloženo je da objavi odluku pet dana od njenog donošenja, dok je listu Informer, koji nije prihvatio nadležnosti Saveta za štampu, izrečena javna opomena.

Tekst žalbe u celosti dostupan je na ovom linku.

Tekst odluke za dnevni list Alo dostupan je ovde, a za dnevni list Informer na ovom linku.