seminar s palanka
 Foto: Šumadijske vesti

Učešćem na akreditovanom edukativnom programu „Zaštita žena i dece od nasilja u porodičnom kontekstu - uloga obrazovno-vaspitnih ustanova“ 24 nastavnika/ca iz dve srednje škole u Smederevskoj Palanci stekli su krajem prethodne nedelje znanja o prevenciji i rešavanju rodno zasnovanog nasilja.

Obuka kojoj su prisustvovali nastavnici/ci Palanačke gimnazije i Srednje škole „Žikica Damnjanović“ bila je posvećena upoznavanju sa pojmom nasilja prema ženama i nasiljem prema deci u porodici, kao i sa osnovnim principima, postupcima i procedurama u okviru odgovora nadležnih institucija na slučajeve nasilja.

U okviru dalje saradnje sa školama nakon završene edukacije, motivisani učesnici/ce uključiće se u analizu školskih programa, sadržaja i planova i istraživati mogućnost da se sadržaj o rodno zasnovanom nasilju unese u nastavu. Pored aktivnosti sa nastavnicima/cama, u navedene dve škole realizovaće se vršnjačke edukacije sa ciljem povećanja svesti mladih o neprihvatljivosti rodno zasnovanog nasilja i podsticanja na dalje širenje stečenih znanja među vršnjacima/kinjama u školi i u zajednici.

Aktivnosti u Smederevskoj Palanci realizuju se u saradnji sa Udruženjem žena „Femina“.

Projekat „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ Autonomni ženski centar realizuje uz preporuku Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a uz finansijsku podršku Fonda UN za suzbijanje nasilja prema ženama (UNTF). Cilj je da se doprinese povećanju bezbednosti devojaka i mladih žena u srednjim škokama i fakultetima od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, kroz aktivnosti povećanja nivoa znanja i informisanosti mladih i unapređivanje institucionalnog odgovora u prevenciji i zaštiti od nasilja u srednjim školama i na fakultetima.

Vesti o održanom seminaru objavljene su i u Šumadijskim vestima, kao i u Palanačkim novinama.