korak ka boljoj zastitiPublikaciju „KORAK KA BOLJOJ ZAŠTITI – Priručnik za unapređenje koordiniranog odgovora nadležnih službi na nasilje prema ženama“, čiji su izdavači Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, Novi Sad i Centar za podršku ženama iz Kikinde, izradio je krajem 2016. godine stručni tim kojim je koordinirao Autonomni ženski centar.

Priručnik služi kao edukativni materijal na seminarima „Institucionalna zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima na lokalnom nivou – u susret primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“, koji se u AP Vojvodina realizuju od decembra 2016. do maja 2017, a namenjen je profesionalcima iz relevantnih službi.

Urednički i autorski tim su činili Tanja Ignjatović, Marina Ileš, Slobodan Josimović, Ivan Radin i Svetlana Grbo, a saradničku podršku pružili su Vanja Macanović, Andriana Čović, Maja Branković Đundić, Dragan Božanić i Biljana Stepanov.

Priručnik je deo projektnih aktivnosti „ZAUSTAVI-ZAŠTITI-POMOZI: Snažniji institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodi