obuka koordinacija sluzbi

Kao neformalna partnerska organizacija Centra za podršku ženama iz Kikinde, Autonomni ženski centar je angažovan u realizaciji serije obuka o mulitisektorskoj saradnji i koordinaciji postupanja nadležnih službi u sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

U gradovima Zrenjanin, Novi Sad, Subotica, Kikinda, Sremska Mitrovica, Vršac  i Sombor organizuje se četrnaest trodnevnih obuka pod nazivom „Institucionalna zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima na lokalnom nivou – u susret primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“, u periodu decembar 2016 – maj 2017. godine.

Obuke su deo projektnih aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, u okviru projekta „ZAUSTAVI-ZAŠTITI-POMOZI: Snažniji institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“.