Predstavnice Autonomnog ženskog centra, Dijana Malbaša i Sanja Pavlović, održale su predavanje 15. maja u okviru Škole za braniteljke i branitelje ljudskih prava u Beogradu, u prostorijama Civil Rights Defenders. Dan nakon toga, isto predavanje u okviru ove škole održala je Tanja Ignjatović u Nišu. Polaznice i polaznici Škole na ovaj način su se informisali o fenomenu nasilja prema ženama, najčešćim predrasudama, zakonodavnom okviru i reagovanju institucija.

Kroz prezentaciju slučaja iz prakse polaznice i polaznici su mogli da se upoznaju sa nekim od najčešćih propusta u radu institucija kojima se žene u situaciji nasilja obrate za pomoć, a tema važnosti adekvatnog i odgovornog medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama je i na ovom predavanju bila jedan od pravaca u kome je išla diskusija.

crd sanja pavloviccrd dijana malbasa