b92 3 9 17Posle tri godine rada na izradi Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, on je najzad spreman za skupštinu. Međutim, ovog puta zeleno svetlo ne daje Ministarstvo za rad, dok Autonomni ženski centar traži od premijerke da spreči odlaganje zakona.

Ceo video prilog dostupan je ovde.

n1 3 9 17"MInistri unutar iste Vlade moraju da se usaglase oko nacrta. To nije prirodno da oni blokiraju izradu zakona i da se predlaže formiranje nove radne grupe i nova procedura za treći nacrt zakona što rasipa resurse", objašnjava Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra koja dodaje da je u Akcionom planu za poglavlje 23 planirano da zakon bude usvojen u prvoj polovini 2016. godine.

Ceo video prilog i tekst moguće je pogledati na ovom linku.

rts 29 8 17Vreme je da se usvoji novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, smatra Autonomni ženski centar i od premijerke Ane Brnabić traže da spreči dodatno odlaganje usvajanja Zakona sa kojim se već značajno kasni.

Ceo tekst dostupan je na portal RTS-a, na ovom linku.

politika 25 8 17Za dva me­se­ca iz­re­če­no je oko 5.000 hit­nih me­ra za­šti­te od na­si­lja u po­ro­di­ci, što u sta­ti­stič­kom pre­vo­du zna­či da se dnev­no iz­rek­ne oko sto me­ra za hit­no uda­lje­nje na­sil­ni­ka iz sta­na, od­no­sno za­bra­na pri­la­ska žr­tvi na­si­lja.

Ceo tekst i razgovor sa Vanjom Macanović možete pročitati ovde.

n1 20 8 17„Ljudi koji su radili svoj posao kako treba, oni ga rade i dalje onako kako treba, oni koji nisu, oni neće raditi dobro ni sa obezbeđenjem“, zaključuje ona.

Celo gostovanje i transkript intervjua dostupan je na ovom linku.

rts 15 8 17„Izvesti se o tome da se taj slučaj desio, ali mi ne znamo šta se posle toga desilo, da li je nasilnik odgovarao, na koji način je žrtva zaštićena od strane sistema. Ako je odgovarao, da li je ta kazna proporcionalna onome što se desilo. Ono što se dešava jednom kada ga prijave jeste vrlo često neadekvatan odgovor institucija“, kaže Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.

Ceo prilog dostupan je ovde.

danas 1 8 17Na osnovu brojčanih podataka dostavljenih od strane RJT možemo zaključiti da je primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u prvom mesecu uspešno započeta. U junu 2017. je razmatrano najmanje 2.430 slučajeva nasilja u porodici. Međutim…

Ceo tekst je dostupan na ovom linku.

danas verovati institucijama sAutonomni ženski centar obratio se danas Republičkom javnom tužilaštvu, Državnom veću tužilaca i Visokom savetu sudstva tražeći odgovornost sudija, javnih tužilaca i njihovih zamenika. Oni su postupali u slučajevima nasilja u porodici okončanim ubistvima dve žene i deteta u Centrima za socijalni rad Novi Beograd i Rakovica.

Ceo tekst je dostupan na ovom linku.

stefanovic i djordjevic sAutonomni ženski centar uputio je otvorena pisma Nebojši Stefanoviću, ministru unutrašnjih poslova i Zoranu Đorđeviću, ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zahtevajući od njih da objave izveštaj o nadzoru u Gradskim centrima za socijalni i izveštaj o unutrašnjoj kontroli Policijskih stanica Novi Beograd i Rakovica. Oba izveštaja odnose se na dva poslednja slučaja femicida u prostorijama Gradskog centra za socijalni rad na ove dve beogradske opštine.

Ceo tekst dostupan na ovom linku.

protest sTanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra (AŽC), koji radi direktno sa žrtvama nasilja, u razgovoru za "Vreme" navodi sa kakvim se teškoćama u centrima za socijalni rad (CSR) susreću klijentkinje AŽC-a: "Dešava se da službenici u CSR neće da zapišu usmenu prijavu o nasilju kad im se žena obrati ili neće da prime podnesak, do toga da neće da izdaju kopiju dokumenta na koji žena ima pravo, u nekim slučajevima dok ne interveniše poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka. Događa se da se iskazima žena ne veruje, da se umanjuje nasilje, opravdavaju postupci učinioca nasilja, zamera ženama što nisu dostigle ideal ‘dobre žene’ i ‘dobre majke’ u skladu sa stereotipima koje društvo ima o ženama."

Ceo tekst dostupan na linku.