Donator: Fondacija Kvinna till Kvinna

Trajanje projekta: oktobar 2022 – decembar 2024.

Cilj projekta: generalna podrška Autonomnom ženskom centru u realizaciji aktivnosti iz Strateškog plana.

Ključne aktivnosti / rezultati:

1. Održavanje kontinuiteta i kvaliteta širokog opsega aktivnosti podrške ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, a posebno u oblasti ekonomskog osnaživanja. Podrška će biti pružena za najmanje 900 žena godišnje.

2. Bolje informisanje žena i veća vidljivost usluga AŽC. Biće unapređen link sa informacijama za samoedukaciju žena, kao i link sa sadržajima u vezi sa novčanom socijalnom pomoći i ekonomskim osnaživanjem žena.

3. Jačanje kapaciteta članica AŽC (znanja, veština, povezanosti i finansija) za direktnu podršku ženama.