Donator: L’Oreal Fund for Women

Trajanje projekta: Maj 2024 - Maj 2026

loreal fund for women

Ciljevi projekta: Doprinos osnaživanju žena sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu / porodici da ostvare svoja prava, da se zaštite i oporave od nasilja, kao i da postignu ekonomsku nezavisnost.

Ključne aktivnosti:

1. Pružanje standardne, kontinuirane podrške visokog kvaliteta: psiho-socijalna podrška SOS telefonom, “lice u lice” konsultacijama, odgovaranjem na e-mail poruke; besplatna pravna podrška telefonom i “licem u lice”, pisanje podnesaka i zastupanje pred sudom;

2. Ekonomsko osnaživanje žena: pomoć ženama sa iskustvom nasilja u ostavrivanju prava na materijalnu pomoć, informisanje i posredovanje u zapošljavanju, treninga za unapređenje veština i znanja, pružanje hitne finansijske pomoći za ostavrivanje potreba (medicinskih pregleda, nužnog smeštaja, transporta, hrane, pokrivanja sudskih troškova).